Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Tips & Råd från din elektriker i Malmö

TIPS 1) Vid strömlöst!

Kontrollera först så säkringen inte har löst ut, även jordfelsbrytaren kan ha löst ut, om det är helt mörkt i lägenheten. För att återställa jordfelsbrytaren : Se nedan

TIPS 2) Återställning utav jordfelsbrytaren.

För att slippa en onödig utryckning som kan kosta dig onödiga pengar kan du först göra på följande sätt:
Då det är helt mörkt i lägenheten, kolla först jordfelsbrytaren, slå tillbaka jordfelsbrytaren uppåt. Skulle den då fjädra tillbaka, slå ifrån/ ta ut alla gruppsäkringar. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren.

OM jordfelsbrytaren då håller, slå till grupp efter grupp, alternativ skruva i säkring efter säkring till dess jordfelsbrytare löser ut i gen. Det betyder att det är fel på just den gruppen. Ta ut säkringen alternativt slå ifrån automatsäkringarna igen, + sätt i resterande säkringar, utom den felande säkringen.

Där, där strömmen ej fungerar är felet! Ta ut alla stickproppar ur vägguttagen,på den gruppen och återställ jordfelsbrytaren. Prova att sätta i den felande säkringen igen. Håller detta så sätt tillbaka stickpropparna efter hand. Om jordfelsbrytare då löser ut, är det fel på den senaste enheten som du har stoppat in i uttaget.


RÅD

Du vet väl om att om du lägger klinkers i din hall/kök så måste ALLT i det rummet jordas, även takuttagen, dock ej strömbrytarna. Dvs det betyder att man drar fram skyddsjord samt byter ut samtliga uttag. Man säger att det ska vara enhetligt i ett och samma utrymme.

Vid byte utav elcentral så måste man enligt gällande bestämmelser installera även en jordfelsbrytare.

Fr o m April 2010 så måste man så fort man gör en större renovering, låta ALL el som går in/finns i badrummet, gå över en jordfelsbrytare.

Om man lägger golvvärme någonstans i sitt hem, så måste det gå över en jordfelsbrytare.

marcus freij
www.marcusfreij.com